Plan studiów

Kliknij w nazwę przedmiotu żeby dowiedzieć się więcej. 

Semestr 1

 

 

Forma zajęć i liczba godzin
Wykład Laboratoria
Rynek technologii wytwarzania przyrostowego 24
Podstawy fotogrametrii 24
Zaawansowane modelowanie bryłowe 24
Wytwarzanie 3D 24
Budowa i eksploatacja drukarek 3D 24

Łączna liczba godzin: 120

 

 

 

Semestr 2

 

 

Forma zajęć i liczba godzin
Laboratoria. Projekt
Zaawansowane modelowanie siatkowe 24
Wytwarzanie 3D 24
Budowa i eksploatacja drukarek 3D 24
Wytrzymałość materiałów 24
Praca końcowa 6

Łączna liczba godzin: 102