Pracownie

Zajęcia Akademii 3D odbywają się w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach:

Pracownia Druku 3D

Pracownia Robotyki

Pracownia Badań Materiałów