Rynek technologii wytwarzania przyrostowego

W ramach przedmiotu:

 • Zapoznasz się ze światem druku 3D.
 • Poznasz podstawowe zagadnienia i historię branży druku 3D.
 • Poznasz wszystkie metody druku z 3D z głównym naciskiem na metodę FDM.
 • Poznasz specyfikę rynku druku 3D: : materiały, urządzenia, najważniejsze marki.

Zajęcia będą prowadzone w trybie wykładów. Na każdych zajęciach studenci będą poznawali nowe zagadnienia związane z drukiem 3D.

Treść zajęć:

 • Wprowadzenie do świata druku 3D – krótka historia druku na świecie i w Polsce.
 • Pozycja branży na tle przemysłu – przykłady gigantów, którzy rozwijają druk 3D.
 • Przegląd wszystkich metod przyrostowych: SLA, SLS, FDM itd.,
 • Metoda FDM – dokładny opis metody
 • Oprogramowanie do drukarki – poznanie najważniejszych programów
 • Materiały wykorzystywanie w druku 3D – żywice, proszki oraz filamenty.
 • Metody pozyskiwania obiektów do druku 3D.