Podstawy fotogrametrii

W ramach przedmiotu :

 • Zapoznasz się z  z podstawami teoretycznymi niekoherentnych, optycznych metod odwzorowania kształtu obiektów (fotogrametria, metoda z oświetleniem strukturalnym, metoda triangulacji laserowej, metoda czasu przelotu wiązki).
 • Poznasz najczęściej wykorzystywane techniki pomiarowe i ich praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach (dziedzictwo kulturowe, przemysł, inżynieria odwrotna, medycyna).
 • Nauczysz się samodzielnie dobrać odpowiednią metodę pomiarową.
 • Poznasz praktyczne zastosowania omawianych technik: dokumentacja trójwymiarowa, wizualizacja, druk trójwymiarowy, analiza.
 • Zapoznasz się z możliwościami profesjonalnego oprogramowania do przetwarzania wyników pomiarów trójwymiarowych.
 • Przeprowadzisz pomiary techniką światłą strukturalnego i samodzielnie przeanalizujesz uzyskane dane.

Treść zajęć:

 • Podstawowe zasady niekoherentnych, optycznych metod odwzorowania kształtu obiektów. Metoda fotogrametrii, metoda z oświetleniem strukturalnym, metoda triangulacji laserowej, metoda czasu przelotu wiązki.
 • Zasady działania systemów pomiarowych wykorzystywanych w: fotogrametrii (m. in. SFM – Structure From Motion, technikach laserowych, technikach wykorzystujące światło strukturalne.
 • Metody wykorzystująca światło strukturalne: projektor, detektor, matryca, kalibracja geometryczna, kalibracja wartości fazy, czasowa dyskretna zmianą fazy (CDFZ), technika hierarchicznego usuwania skoków fazy z wykorzystaniem kodów Graya. Praktyczne poznanie działania systemu wykorzystujące światło strukturalne. Poznanie pojęć: objętość pomiarowa, czułość systemu pomiarowego, rozdzielczość, dokładność pomiarów.
 • Algorytmy do analizy i przetwarzania wyników z systemów odwzorowania kształtu: algorytmy łączenia danych z wielu kierunków, algorytmy segmentacji chmur punktów, algorytmy triangulacji chmur punktów. Chmura kierunkowa, chmura punktów, transformacje chmur punktów, diagramy Voronoi, triangulacja Delaunay. Praktyczne poznanie działania algorytmów w różnych aplikacjach do przetwarzania pomiarów trójwymiarowych.
 • Praktyczny dobór technik pomiarowych w celu uzyskania zoptymalizowania czasu digitalizacji obiektu biorąc pod uwagę wielkość obiektu, planowaną rozdzielczość pomiarów oraz planowane zastosowanie końcowych wyników digitalizacji.