Praca końcowa

Realizacja pracy końcowej:

 • Pozwoli Ci na syntezę wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach studiów.
 • Będzie wymagała samodzielnego przeprowadzenia pełnego proces projektowania i wytwarzania z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druku 3D)
 • Pozwoli na powiększenie Twojego portfolio!

Zakresem projekt będzie obejmował:

 • określenie założeń konstrukcyjnych,
 • wykonanie lub pozyskanie metodami fotogrametrycznymi modelu 3D,
 • analizę wytrzymałościową,
 • dobór odpowiedniej technologii wytwarzania i typu urządzenia,
 • optymalizację modelu pod kątem minimalizacji zużycia materiału,
 • obróbkę modelu 3D pod kątem druku 3D,
 • zaprogramowanie drukarki 3D,
 • dobór odpowiedniego materiału i parametrów wytwarzania,
 • nadzór nad procesem druku,
 • końcową obróbkę wytworzonej części,
 • analizę możliwości poprawy procesu,
 • raport z przeprowadzonych prac.