Wytrzymałość materiałów

W ramach przedmiotu :

 • Poznasz podstawowe wiadomościami z zakresu wytrzymałości konstrukcji.
 • Zapoznasz się z metodami numerycznymi (MES) rozwiązywania zagadnień statyki.
 • Nauczysz się zasad modelowania i rozwiązywania zagadnień z wykorzystaniem modułów MES dostępnych w systemach CAD.
 • Poznasz procedury eksperymentalne wyznaczania stałych materiałowych.

Kształcenie realizowane jest w ramach wykładu, laboratorium komputerowego i laboratorium badania materiałów.

Treść zajęć:

 • Podstawowe wielkości fizyczne charakteryzujące pracę materiału (naprężenia, odkształcenia, deformację), związki i metody wyznaczania.
 • Procedura budowy modelu numerycznego MES.
 • Metody dyskretyzacji elementami jedno, dwu i trójwymiarowymi.
 • Sposoby definiowania warunków brzegowych i obciążenia.
 • Sposób definiowania izotropowych i ortotropowych modeli materiałowych.
 • Zasady interpretacji wyników uzyskanych z analizy MES i metody ich weryfikacji.
 • Badania wytrzymałościowe elementów uzyskanych różnymi metodami druku 3D w szerokim zakresie temperatur.
 • Metody wyznaczania właściwości mechanicznych na podstawie rzeczywistych prób wytrzymałościowych zgodnie z normami dla tworzyw sztucznych.