Zaawansowane modelowanie bryłowe

W ramach przedmiotu :

 • Zapoznasz się z zakresem zastosowań programów CAD (Solid Edge, SolidWorks lub NX).
 • Nauczysz się tworzyć i modyfikowaćpodstawowych elementów geometrycznych z użyciem komputerowego programu parametrycznego.
 • Zapoznasz się z metodami tworzenia brył na podstawie szkicu oraz ich parametryzacji,
 • Nauczysz się wykonywania modeli złożeniowych.
 • Poznasz specyfikę projektowania z uwzględnieniem wymagań przyrostowych metod wytwarzania oraz dalsze metody obróbki pliku w celu generacji kodu sterującego drukarką 3D.
 • Poznasz metody konwersji do formatu STL i techniki weryfikacji poprawności modelu.
 • Nauczysz się generować kod sterujący drukarką 3D z wykorzystaniem oprogramowania typu “slicer”

Do dyspozycji słuchaczy dostępna będzie pracownia wyposażona w stanowiska komputerowe wraz z niezbędnym profesjonalnym oprogramowaniem inżynierskim.

Treść zajęć:

 • Podstawy modelowania 3d – zasady tworzenia części poprzez najczęściej spotykane metody: wyciągnięcie, bądź obrót przekroju wykonanego w szkicowniku.
 • Edycja utworzonych części pozwalająca na szybką adaptację wytworzonej wcześniej geometrii.
 • Modelowanie parametryczne, służące do tworzenia podobnych do siebie elementów (tzw. part families) oraz do ich szybkiej modyfikacji.
 • Konwersja modeli komputerowych na użyteczne dla drukarek 3d