Zaawansowane modelowanie siatkowe

W ramach przedmiotu :

  • Zapoznasz się  z technikami tworzenia, manipulacji i modyfikacji modeli siatkowych.
  • Poznasz metody przygotowania modeli siatkowych i bryłowych pod kątem druku 3D.
  • Nauczysz się analizować i diagnozować modele siatkowe oraz naprawy nieprawidłowości.

 

W ramach laboratorium słuchacze będą mieli do dyspozycji pracownię wyposażoną w stanowiska komputerowe z zainstalowanym zaawansowanym oprogramowaniem do tworzenia, modyfikacji i analizy modeli siatkowych (Blender, MeshLab, OpenCASCADE)

Treść zajęć:

  • Tworzenie modeli siatkowych (format STL i inne) na podstawie modeli bryłowych z wykorzystaniem pakietu OpenCASCADE.
  • Wprowadzenie do modelowania siatkowego, obsługa interfejsu graficznego pakietu Blender.
  • Tworzenie modeli siatkowych (STL i innych) w systemie Blender, manipulacja modelami.
  • Parametryczne techniki manipulacji modelami w systemie Blender, w tym: operacje Bool’a.
  • Diagnostyka i naprawa modeli siatkowych z pomocą systemu Blender.
  • Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi do wspomagania druku 3D w systemie Blender.
  • Analiza modeli siatkowych z pomocą systemu MeshLab