Informacje organizacyjne

ORGANIZATOR


PW_MELPolitechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

oraz

Wolf Project Studio

Adres
Instytut  Techniki Lotniczej i Mechaniki  Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

Sekretariat studiów
Grażyna Kanarek
zpk@meil.pw.edu.pl,
tel. 22 621-54-63

WWW
http://www.akademia3d.meil.pw.edu.pl/
http://www.akademia3d.com.pl

Kierownik studiów
dr inż. Michał Kowalik
mkowalik@meil.pw.edu.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Czas trwania
2 semestry (12 dwudniowych zjazdów: sobota, niedziela).
222 godziny dydaktyczne (w tym 198 laboratoryjnych i projektowych).
Zasady naboru
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń:
do 15.10.2018

Opłaty:
8 000 zł (z możliwością rozłożenia na raty)